Terveys on asia, jonka lähes kaikki ihmiset nostavat merkityslistojen kärkipäähän. Terveyttä kannattaa vaalia, mutta toisaalta kaikkea ei voi ennustaa eikä ehkäistä, vaikka yksilö pitäisi kunnostaan miten hyvää huolta tahansa. Esimerkiksi vakava sairastuminen voi tapahtua kenelle tahansa ja silloin on tärkeää, että ympärillä on luotettavia ihmisiä, jotka auttavat jaksamaan vaikeassa elämäntilanteessa.

Miten omaa terveyttä voi hoitaa?

Perinteisiä keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat terveellinen ruokavalio, riittävä fyysinen aktiivisuus sekä riittävä määrä tarpeeksi laadukasta lepoa ja unta. Nämä kolme perustekijää kuulostavat helpoilta asioilta toteuttaa, mutta tasapainon löytäminen erilaisissa elämäntilanteissa on toisinaan vaikeaa. Kiire ja stressi saattavat häiritä yöunia, ja toisaalta kiireisessä elämäntilanteessa riittävälle liikunnalle ei löydy aikaa. Myös terveellisen ruokavalion noudattaminen voi tuottaa haasteita arjen pyörityksen keskellä.

Miten teknologia voi auttaa?

Viime vuosikymmeninä tekniikka on kehittynyt harppauksin eteenpäin. Tämän kehityksen seurauksena käytännössä kaikkien ihmisten käytössä on älypuhelin tai muu mobiililaite ja pääsy internettiin ympäri vuorokauden. Terveydenhuollossa teknologista kehitystä on luonnollisesti myös alettu valjastaa hoidollisiin toimenpiteisiin mutta myös sairauksien ennaltaehkäisyyn ja henkilön terveydentilan yleiseen monitorointiin. Tekniikan kehittyminen on saanut aikaan sen, että on kehitetty myös kuluttajille suunnattuja laitteita.

Kello on ehkä tyypillisin älylaite, jonka avulla ihmiset seuraavat terveyttään. Älykelloihin on integroitu askelmittausta, sydämen toiminnan seuraamista sekä esimerkiksi unen laadun mittausta. Näistä sykkeen mittaus lienee nykyään tarkin, ja erityisesti unen määrän ja laadun mittaamiseen kellon avulla kannattaa suhtautua kriittisesti. Tulokset eivät ole tarkkoja eikä niitä pidä käyttää muuna kuin suuntaa-antavina indikaattoreina. Kuitenkin yksilötasolla mittaukset kertovat mahdollisista yön aikaisessa toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja saattavat auttaa havaitsemaan esimerkiksi sydämen toiminnan häiriöitä ajoissa. Terveysteknologian laitteet toimivat parhaimmillaan kannustimina oman elämänlaadun parantamiseen ja liikunnan lisäämiseen.