Terveyttä valvovan viranomaisen, Valviran, olemassaolo on tullut viimeistään tänä vuonna kaikille tutuksi laajan vanhustenhoitoon liittyvän keskustelun kautta. Vanhustenhoidon ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia, mutta Valviran toimenkuva on paljon laajempi kuin monet ehkä osaavat tällä hetkellä hahmottaa. Tässä artikkelissa kerromme, millaista työtä valvontaviranomaiset tekevät ja miksi ne ovat jokaisen henkilön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä organisaatioita.

Mitä terveysteknologia on?

Terveysteknologia on melko uusi käsite, joka sisältää kaikken terveydenhuollossa käytetyn tekniikan, laitteet ja välineet sekä myös muut terveyden monitorointiin tarkoitetut, lääketieteen ammattilaisten ulkopuolella toimiville tahoille suunnatut laitteet ja tekniikat. Käytännössä siis terveysteknologian piiriin kuuluu suuri määrä ammattilaisten käyttämiä laitteita ja tekniikoita mutta valtavasti myös yksityishenkilöille suunnattuja, pian arkipäiväisiä laitteita.

Kenelle terveysteknologian tuotteet on tarkoitettu?

Perinteisesti terveydenhuoltoon liittyvää tekniikkaa käyttävät vain alan ammattilaiset, jotka ovat saaneet kyseisen laitteen tai tekniikan käyttöön soveltuvan koulutuksen. Viime vuosien aikana teknologinen kehitys on tuonut kuitenkin osan terveydenhuollon tekniikoista kaikkien ihmisten ulottuville.

Tyypillinen esimerkki arkipäiväistyneestä terveyden monitorointiin liittyvästä laitteesta on älykello, joka löytyy nykyään lähes jokaisesta kodista. Yksinkertaisimmillaan älykello näyttää aikaa ja mittaa esimerkiksi kuljettujen askelten määrää, mutta edistyksellisimmät versiot monitoroivat myös monia muita asioita, kuten sydämen sykettä sekä unen laatua ja määrää. Yhdistettynä muihin laitteisiin, kuten kehon ympärille puettavaan mittausvyöhön, mittaustarkkuutta voidaan edelleen parantaa ja saada entistä enemmän dataa analysoitavaksi.

Teknologian valvonta

Terveysteknologian tuotteiden valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran toimialaan. Terveydenhuollon piirissä käytettäviä laitteita kutsutaan lääkinnällisiksi laitteiksi. Nimitys on jossain määrin harhaanjohtava, sillä kyse ei aina ole laitteesta vaan kyseessä voi olla myös kapselin tai voiteen muodossa annettava lääke. Varsinaisten lääkkeiden valvonnasta sen sijaan Suomessa vastaa FIMEA, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.

Suomalaiset ovat jo tottuneita tekniikan käyttäjiä ja monet tietävät, että Euroopan markkinoilla tuotteen turvallisuudesta viestii ennen kaikkea tuotteessa oleva CE-merkintä. Tämä merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että kyseinen tuote täyttää EU-direktiivissä määritellyt vaatimukset, jotka liittyvät laitteiden käytön turvallisuuteen sekä suorituskykyyn. Jos laitteen toiminnassa havaitaan puutteita, viranomaiset voivat vaatia vetämään tuotteen markkinoilta.