Jokainen meistä haaveilee terveellisestä ja onnellisesta elämästä. Terveys on useimmille eräs tavoitelluimmista asioista, mutta silti sen saavuttaminen ja ylläpitäminen voi toisinaan osoittautua haastavaksi. Syyt tähän ovat hyvin yksilöllisiä, mutta toisaalta hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset voivat saada apua terveenä pysymiseen teknologiasta. Tässä artikkelissa kerromme, miten teknologia voi auttaa oman terveyden monitoroinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Mitä terveyteen liittyvä teknologia tarkoittaa?

Terveyteen liittyvä teknologia ymmärretään yleensä monenlaisina laitteina ja ohjelmistoina, joita käytetään terveyden- ja sairaanhuollon palveluissa. Kaikki sairaaloissa käytettävät laitteet kuuluvat tämän tekniikan alan piiriin, samoin kaikki kotihoitoon tarkoitetut laitteet, kuten verenpainemittari. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut myös sen, että ihmiset voivat hyödyntää teknologiaa myös terveydentilansa ylläpidossa. Suomessa on tehty paljon alan keksintöjä, ja monet suomalaiset keksinnöt ovat saaneet paljon julkisuutta viime vuosikymmenten aikana.

Miten omaa terveydentilaansa voi monitoroida?

Oman terveydentilan ja kunnon monitorointi on tyypillisimmillään yhden elintoiminnon, kuten sydämen sykkeen mittaamista. Liikuntaan tarkoitettuja sykemittareita on markkinoilla paljon, ja suurin osa ihmisistä onkin sellaista jossain vaiheessa elämäänsä käyttänyt. Käytännössä erillisiä sykemittareita ei juurikaan ole markkinoilla, vaan syketoiminto on yhdistetty yhdessä monien muiden toimintojen kanssa älykelloon tai muuhun älylaitteeseen.

Seuraamalla liikunnanaikaista sykettä voi seurata oman kuntonsa kehittymistä ja vetää treenejä esimerkiksi eri sykealueilla. Sykkeen seuraaminen antaa myös tietoa stressitasosta, joskaan sykkeen vaihteluvälin mittaus ei ole tarkka tai ainoa stressiin vaikuttava tekijä. Myös unen laadun mittaamista pidetään edelleen melko epätarkkana, vaikka älykellot ja oheislaitteet pystyvätkin monitoroimaan esimerkiksi unen aikana tapahtuvat liikkeet melko tarkasti.

Arkiliikkujan ja yleisesti tavallisen ihmisen näkökulmasta kätevintä teknologian kehityksessä on ehkä se, että eri laitteiden keräämät tiedot on helppo koota ja analysoida sovellusten avulla. Voit siis kätevästi seurata kuntosi kehittymistä, unirytmiäsi ja stressitasojasi kuukausien tai jopa vuosien aikana sekä tietysti myös tallentaa urheilusuorituksesi ja treenimääräsi helposti. Voit myös halutessasi jakaa tiedot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ystävillesi ja tutuillesi.

Teknologioiden kehittyminen on tuonut terveyden seurantaan tarkoitetut laitteet ja ohjelmistot kaikkien ihmisten saataville. Laitteen valinnassa kannattaa luottaa asiantuntijan apuun, jotta varmasti löytää itselleen sopivimman laitteen.